Historické objekty

Světelský zámek

 • Místo: Světlá nad Sázavou
 • Popis: Postupná dlouholetá rekonstrukce zámeckého komplexu. Postupně se opravují jak vnitřní prostory (muzeum, kavárna, luxusní apartmány, kanceláře, sociální zázemí pro návštěvníky) tak i vnější plášť objektu (fasáda, bohatá štuková výzdoba, repase oken). Rovněž v nemalé míře byly a jsou prováděny sanace tesařských konstrukcí a sanace vlhkostí zdevastovaných soklových partií zdiva.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého 

 • Místo: Žďár nad Sázavou
 • Cena: 13,2 mil. Kč
 • Termín realizace: 2018-2019
 • Popis: Oprava pláště jednoho z nejvýznamějších architektonických skvostů české architektury, zapsaného na seznam památek UNESCO. Je prováděna oprava fasády, spočívající ve stabilizaci zdegradovaných dochovaných barokních omítek a revitalizaci novodobých omítek po opravách z 70. let 20. století. Dále se provádí částečná výměna nepůvodních dřevěných oken za autentických původních kopií. Rekontrukcí také prochází vstupní dvěře, zlaté hvězdy na střecách, klempířské a kamenné prvky. 

Kamenná vila v Pardubicích

 • Místo: Pardubice
 • Cena: 21,5 mil. Kč
 • Termín realizace: 2018-2019
 • Popis: Komplektní rekonstukce novorenesanční vily, postavené mezi lety 1913-1921, patřící k nejváznamnějším památkám města Pardubice. Památka byla značně poznamenaná od neodborných zásahů z dřívějších dob. Provedlo se statické zajištění budovy, vystužení stropů, výměna krovu, oprava kamenné fasády. Repasí prochází veškeré truhlářské prvky. Proběhla též vestavba výtahu do interiéru vily. Dále budou repasovány štukové a sochařské prvky fasády a interiérů; restaurování stropních maleb, dřevěných stropů, vitráže a interiérové štukové výzdoby. 

Klášterní kostel svaté Rodiny

 • Místo: Havlíčkův Brod
 • Cena: 900 tis. Kč
 • Termín realizace: 2015
 • Popis: Oprava průčelí kostela 

Kostelní věž v Radostíně

 • Místo: Radostní nad Oslavou
 • Cena: 800 tis. Kč
 • Termín realizace: 2017
 • Popis: Oprava fasády kostelní věže. Provádění sanací zasažených soklových partií obvodového zdiva věže kombinací moderních a historicky ověřených postupů. Dále byly zřízeny drenáže okolo kostela.

Zámek Nový Studenec

 • Místo: Nový Studenec 
 • Cena: 2 mil. Kč
 • Termín realizace: 2017
 • Popis: Oprava historických vápenných omítek. Prováděno technologií al fresco (,,mokré do mokrého'') -> zpevnění podkladu vápennou vodou, přes omítnutí vápennou jádrovou omítkou, přeštukování a výmalbu vápnem během několika dní! Touto technologií se dosáhne jedinečného spojení jednotlivých vrstev pojených vápnem, čímž je celé souvrství kompaktnější a odolnější. Dále byl proveden odkop paty obvodové zdi a intalována funkční drenáž. 

Kostel Narození svatého Jana Křtitele

 • Místo: Přibyslav
 • Cena: 2,1 mil. Kč
 • Termín realizace: 2016-2018
 • Popis: Provedení chemické clony severní a jižní strany kostela; odsolení zdiva instalováním ztracené omítky; stále probíhající oprava fasády; položení drenážních trubek po celém obvodu.

Domov důchodců ve Věži

 • Místo: Věž, okres Havl. Brod
 • Cena: 12 mil. Kč
 • Termín realizace: 2009-2011, 2013-2014, 2018 
 • Popis: Dlouholetá oprava trámových stropů, podkrovních místností (kanceláře pro zaměstnance); oprava kaple spočívající v sanaci kovovýc a stropních konstrukcí (technicky náročná výměna stropních trámů při zachování na nic zavěšených podhledů s freskami); oprava fasády; oplocení parku