Informace o společnosti

 

Obchodní firma: STAVBA-final s.r.o.
Sídlo společnosti: Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
Identifikační číslo: 474 54 431
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Kontakty: tel./fax : 569 435 352, stavba-final@seznam.cz
Vznik společnosti: 16. září 1992

 

Předmět podnikání:

Nákup a prodej zboží mimo předměty vyhrazené živnostenským zákonem.
Činnost organizačních a ekonomických poradců na úseku stavebnictví.
Projektová činnost ve výstavbě.
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

 

Zaměření:

Společnost je zaměřena především na realizaci pozemních staveb – novostavby, rekonstrukce, obnovy, přestavby, údržby, kompletní stavby na klíč – rodinných a bytových domů, administrativních, průmyslových a zemědělských objektů a výrobních hal.
Samozřejmostí je zajištění realizace inženýrských sítí, komunikací, terénních úprav a dalších prací souvisejících s realizací pozemních staveb.
Práce, které společnost není schopna zajistit vlastními prostředky, např. atypické konstrukce, stavební soubory, či nestandardní vybavení, zajistí společnost prostřednictvím subdodávky, za jejíž činnost vždy přebírá plnou zodpovědnost a záruku, jako kdyby tyto práce prováděla vlastními prostředky.
Společnost dále poskytuje služby v oblasti zpracování rozpočtů a inženýrské činnosti. Je schopna zajistit zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně statických posudků.

 

Oblast působnosti:

Společnost zaměřuje svou stavební činnost především na kraj Vysočina, na kraj Středočeský a na hlavní město Prahu.
Výjimkou však nejsou ani realizace stavebních zakázek ve vzdálenějších městech.
Společnost je schopna zajistit stavební práce po celé České republice.

 

Pojištění:

Společnost je dlouhodobě pojištěna na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku s limitem plnění 10 mil.Kč.
V případě realizace stavení zakázky většího rozsahu, navyšuje společnost krátkodobě po dobu realizace zakázky toto pojištění na částku odpovídající realizované zakázce.

 

Obrat:

V době svého vzniku měla společnost každoroční obrat v rozmezí několika milionu korun českých. Postupným vývojem společnosti narůstal průběžně i každoroční obrat.
Od roku 2005 se roční obrat společnosti pohybuje v rozmezí 30-40 milionů Kč.